FEN DERSİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

FEN DERSİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

fen ve teknoloji deneyleri


Fen dersi, öğrencilere içinde yaşadıkları doğal dünyayı anlatma, neden sonuç ilişkileri kurdurarak bu dünyayı onlar için daha anlamlı bir hale getirme ve yaşadıkları çevrenin bilincinde oldukları için öğrenmekten zevk almalarını sağlama amacını gütmektedir.
Fen dersi, fizik, kimya ve biyoloji olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. İlköğretim düzeyindeki öğrenciler bu üç ana dalı tek bir ders başlığı olan ‘Fen ve Teknoloji’ adı altında işlemektedirler.

Fen dersi nasıl işlenmelidir?


Fen dersi etkili bir şekilde işlendiğinde,  öğrencilerin en çok zevk alacağı derslerden biri olmaktadır. Bunun en önemli nedenlerinden biri; içeriğinin öğrencilerin günlük hayatındaki birçok duruma cevap veriyor olması ve olayların neden sonuç ilişkisine merak uyandırıyor olmasıdır. Bu yüzden fen dersi işlenirken çocuğa fenin ‘beyne kazınması gereken bilgi topluluğu’ gibi aktarılmasındansa, yaşadığımız dünyanın ne kadar ilgi çekici olduğuna dikkat çekilmesi ve bunun üzerinde düşünmeleri, görmeleri, duymaları, dokunmaları ve denemeleri sağlayarak dersin işlenmesi eğlenceli ve verimli hale getirilmelidir. Örneğin, birçok öğrenci soluk alıp verdiğini ya da her gün yemek yemesi gerektiğini bilir. Fakat solunum sistemini işlerken önlerine daha önce gözlerinin önündeymiş gibi görünüp ama daha önce merak etmedikleri bambaşka bir pencere daha açılır. Neden soluk alıp vermeleri gerektiğini, soluk aldıklarında oksijenin vücudumuza ve hücrelerimize nasıl girdiğini, neden oksijene ihtiyaç duyduğumuzu düşünmeye başlarlar. Ve buradan vücudun ihtiyaç duyduğu enerjinin alınan besinlerle ve oksijenle alakalı olduğu görüşüne kavuşabilirler. Oksijenin gerekliliğinden yeşil bitkilerin oksijen ürettikleri için bizim için ne kadar vazgeçilmez oldukları sonucuna varabilirler. Biraz önceki sadece solunum örneğinden günlük hayatta yaşadıkları birçok olayın neden sonuç ilişkilerini keşfedebilirler. İşte; Fen özel dersinin en güzel ve yararlı yanlarından biri de budur. Öğretmenlerimiz öğrencilerle birebir iletişim kurabilirler. Onları yakından tanıyarak, programlı sorularla onları yönlendirerek, etkili bir şekilde düşünmelerini ve bakış açılarını geliştirebilirler.


Biliyoruz ki günümüz çocuklarının en çok kaçmak istedikleri durumlardan biri ‘düşünmektir’. Okulda bütün sınıfa sorulan bir soru aktif olmayan birçok öğrenci tarafından üzerlerine alınmaz. Öğrenciler üzerinde hiç düşünmeden edindikleri bilgiyi ise çok çabuk unutabilirler. Oysaki fen özel dersinde, öğrenci birebir aktif olarak ders işlemektedir. Evlerde laboratuar olmasa da, gerekli olduğu kısımlarda, kısa videolar izlenebilir, birlikte kasaptan alınmış ciğer ya da böbreğin içyapısı incelenebilir, elektrik devresi, termometre veya elektrik motoru dizayn edilebilir. Böylelikle öğrenci özel derste öğrenmekten ve soru sormaktan zevk almaya başlar. Bu ise bireyin kendi kendine öğrenmeye başlamasının temel basamağıdır. Amaçlarımızdan biri; bireyi kendi kendine öğrenmeyi ve çalışmayı bilme olgunluğuna ulaştırmaktır.

Fen dersinde en çok zorluk çekilen konular:


Fen dersi içeriğinde en çok zorluk çekilen bölümler fizik bilimi başlığı altındaki bölümlerdir. Öğrenciler kuvvet ve hareket, hız, ışık veya elektrik gibi konularda diğer fen dallarına göre daha çok zorluk çekmektedirler. Bunun en önemli nedeni; bu konuların sözel içerikli olmasından çok, sayısal bir içeriğe sahip olmasıdır. Cevabı hep aynı olan bir biyoloji sorusundansa, düşünülüp planlanıp hesaplanması gereken bir fizik sorusunu çözmek çok daha farklı bir altyapı ve beceri gerektirmektedir. Yani matematiksel düşünme ve uygulamayı da beraberinde getirmektedir. Bu kısımlarda zorluk çeken öğrencilere ek olarak matematiksel düşünme alıştırmaları veya matematiksel becerileri kazandırılması çalışmaları yapılması gerekmektedir.

Tel: 0555 640 4511

özel ders facebook özel ders twitter