Matematik Özel Ders

Günümüzde ailesinin maddi durumu el veren hemen her öğrenci matematikten özel ders almaktadır. Bu özel dersler kimi zaman dar zamanlarda öğrencileri sıkıntıdan kurtarırken kimi zamanda kurumlarında ya da girdikleri sınavlarda daha başarılı olmasını sağlıyor.

Matematik dersinde başarı devamlılığa çok bağlıdır. Bunun sebebi öğrencinin işlenen her konuyu bir sonraki konuyu anlamak için bir araç olarak kullanacak olmasındır. Dolayısıyla matematik özel dersi ile hızlı ve acil çözümler ile anlık sonuçlar alınsa da kalıcı sonuçlar için maalesef daha farklı bir yaklaşım gerekir.

Matematikten özel ders alacak kişi eğer bunu zamanında yaparsa sözkonusu konuda kara geçer.

İlki geniş zamanda çalışacağı için öğrendiklerini pekiştirme şansı doğar ki tekrarın bir bilgiyi hatırlamayı ne kadar attırdığı artık bir sır değil.

İkincisi daha az stresli bir çalışma programı güdülür. Ne kadar vakit gerekiyorsa verilebilecektir. Oysa acil durumlarda çalışma yalapşap olsa da o sınava girilir.

Üçüncüsü iki durumda da aynı sayıda özel ders yapılsa. Mesela birinde bir haftada 4 özel ders diğerinde bir ayda 4 özel ders diyelim. Ailenin cebinden aynı para çıkarken öğrencinin elde ettiği sonuç ikinci durumda çok daha fazla olur

Dördüncü ve son olaraksa düzenli çalışma sürekli başarılı birey üretir. Birey başarılı olup konuyu anlayabildiğine inanırsa dersini de daha iyi dinler. Ki genelde özel derse ihtiyacı doğuran bireyin okuldaki derse ilgisizliğidir. Yoksa okullarda da bu konular anlatılmaktadır. Genelde bir okulun pek beğenilmeyen matematik öğretmeni başka bir öğrenci için harikalar yaratan özel öğretmen konumundadırlar. Özel ders sonu elden alınan paranın öğretmeni ayrı motive ettiği, öğretmenin yaklaşımının farklı olduğu kabul edilebilir bir gerçek de olsa öğrenci aynı hocadan okulda da yararlanmayı bilmelidir.

Dolayısı ile Ozeldersal.com olarak misyonumuz kronik özel derse ihtiyaç duyan bireylerdense sistemi öğrenebilmiş ve özel derse daha az ihtiyaç duyan bireyler yetiştirmektir.

 

Kimden Matematik özel ders almalı?

Matematik özel dersi özel dersler içerisinde en rağbet göreni ve öğrenci için en önemlisidir. Hem yılsonu başarı notuna yaptığı etki, hem TYT ve AYT sınavlarında önümüze getirilen soru sayısı nedeniyle matematik en çok önemi hak eden derstir. Bu matematik özel ders hocasının öğrenciyle aynı yaşlarda iken matematikte ne yapmakta olduğu çok önemlidir. Zira bir kişi ancak kendi ufku kadar ileriyi görebilir. Zaten topu topu 32 konu olan bir dersi meslek olarak yapmak o kadar zor değildir. Nerdeyse tüm sayısal bölüm mezunları Sayılar konusunu anlatır. Anlatır da nasıl anlatır. Öğrenci ne alır. Bu açıdan lise yıllarında her sınavda derece yapan üniversiteyi dereceyle kazanan bir insanla çalışmak çok önemlidir. Söz konusu kişi her ne kadar öğrencilerce sınırın öbür tarafında görülse de aslında sınavı tam yapamayan öğrencilerin pozisyonuna kolay hakim olur çünkü o formattaki öğrencilerle sürekli karşılaşır. Oysaki alelade bir üniversite mezunu bir insan ki üniversiteye girerken belki önüne konan matematiğin ancak yüzde atmışını yaparak girdi, sizi tam yapmaya aynı derece yönlendiremez. Zira o yaşlarda o ne demek bilemez. Dolayısı ile işi bileniyle yapmak lazım. Hani Nasreddin hocanın damdan düştüğünde doktoru reddedip “bana damdan düşen birini bulun” demesindeki gibi. Tabii mübalağa bir yana işini bilen biri gerçekten problemleri çözebilir.

 

Niçin Matematik Özel Dersi?

Matematik öğrenciler için çok büyük problem teşkil eden bir derstir. Bunun sebebi ortadan çalışılmaya müsait olmamasıdır.  Her konu bir sonraki konuyu kavramaya yarayan araçlara dönüşür. Bu yüzden matematik dersine bilinçli yaklaşmak gerekir. Sınav öncesi birkaç görüşmelik özel dersle durum kurtarılmaya çalışmaktansa, aynı ders sayısını zamana yayarak dersi pekiştiren bir öğrenci daha başarılı olur. Ayrıca bazen kısıtlı zamanda yeterli süre ayrılamayan konular geniş zamanda gerekli itina gösterilerek yapılırsa kalıcı sonuçlar alınabilir.

Kalıcı sonuç almak öğrenci, öğretmen ve aile için farklı farklı anlamlar taşır. Öğrenci aynı dersi birkaç kere tekrar tekrar almaktansa bir kerede hallederse aslında zamandan kazanır ve kendisine çocukluğunu-gençliğini yaşamak için daha fazla zaman bırakır. Öğretmenin ise öğrencisi başarılı olduğundan en iyi reklamı yapar ki bu meslekte en iyi referans budur. Aile ise aslında aynı konudan birkaç kere özel ders aldırıp fazladan para harcamak yerine bunu en ekonomik şekilde hallederken çocuğunun sıkıntıları da çözülmüş olur. Bu şekilde ebeveynlerle çocuklar arasında doğabilecek muhtemel sürtüşmelerin yerini mutlu bir aile tablosu alır.

Ben kimim?

Boğaziçi üniversitesinde bilgisayar mühendisliği ve kimya bölümlerini bitirmiş olan. ÖYS Türkiye 77. Si, lise yıllarında matematik ve fizik olimpiyatları ile ilgilenmiş ve bu konuda milli takımlar düzeyinde uğraşmış bir kişiyim. Uzun yıllardır bu işi yapıyorum.

 

Sistem nedir?

Sistemsiz çalışma diye bir şey yoktur. Kişi kendisi için kendisini başarıya ulaştıracak  bir yöntem bulmuşsa ve bunu tekrar ederek kullanabiliyorsa bir sistemi var demektir. Benim öğrencilik hayatımda da bir sistemim vardı, öğretmenlik hayatımda da var. Ve bu sistem bana ve matematik özel dersi verdiğim öğrencilerime başarıyı getiriyor. Kısaca özetlersem:

1. İlk dersler:

İlk dersler tanışma dersleridir. Öğretmen öğrencinin eksiklerinin yanında hızını da anlamaya çalışır ki en önemlisi budur. Zira alınan özel ders adı üzerinde kişiye özeldir. Kişinin anlayacağından hızlı olmamalı, aynı şekilde anlayacağından yavaş da olmamalıdır. İlki öğrencinin dersi anlamamasıyla ikincisi ise dersi anlasa da sıkılıp dersten kopması ile sonuçlanır. Dolayısı ile ilk derslerde hoca öğrencinin durumunun yanı sıra gidilmesi gereken hızı tayin etmelidir. İlk derste hoca dersi anlatıp ödev verir.

2. Sonraki dersler:

İkinci ve sonraki derslerde ise öğretmen ilk olarak verdiği ödevleri kontrol eder. Öğrencinin yapamadığı soruları çözer önce. Kimi zaman öğrenci çok soru çözememiş olur ki bu komple bir dersi soru çözmeye ayırmak ve ek ders koymak anlamına gelir. Öğretmen burada öğrencinin gerçekten mi yapamadığını yoksa ödevin savsaklanıp savsaklanmadığını çözmesi gerekir. Derste yeterli zaman kalırsa o derste kalmazsa ikinci derste yeni konuya girilir.

3. Konu nasıl anlatılmalıdır?

Öğretmen özel derste önceden belirlediği sıra ve örneklerle konuyu işlemelidir. Sonrasında ise öğrenciyle bol örnek soru çözümü yapılmalıdır. Yeterince soru çözümü izleyen öğrenci kendiliğinden soruyu çözecek bilgiyi edinmeye başlar. Ancak burada öğretmen öğrenciyi kaybetmemelidir. Öğrencilerin dinliyormuş gibi yapması karşılaşılmayan bir durum değildir. Dolayısıyla öğretmen kimi zaman yanlış toplamalar çıkarmalar yapıp öğrencinin fark edip etmediğini kontrol ederek kimi zamansa ona sorular sorarak öğrencinin dikkatini sürekli üst seviyede tutmalıdır.

Bazı öğrenciler kendileri soru çözmezse başarılı olamazlar, o durumda söz konusu öğrenciye soruları çözmesi için bir belletmen bulunmalı ya da ek ders yapılmalıdır.

4. Otomatik ödev kavramı:

Benim sistemimin en önemli parçasını oluşturan kısımdır otomatik ödev. Öğrenciye yaptığım ikinci özel dersten sonra başlar. Şöyle ki: ilk dersten sonra verdiğim ödevi ikinci ders başında kontrol ederim. Öğrencinin yanlış yaptığı ve/veya boş bıraktığı soruların tamamını deftere çözerim. Ve bir sonraki derse deftere çözmüş olduğum o soruları öğrenciye otomatik ödev olarak veririm.  Yalnız öğrenci bu soruları önceden almış olduğu ödev defterine çözer. Kitabın üstüne değil.

Otomatik ödevin önemi:

Bir öğrenci matematik özel dersi alıyorsa benim için otomatik ödev olmazsa olmaz bir durumdur. Örneğin matematiğin logaritma konusunu işledik. Öğrenci bu konuda 20 sorunun ortalama 16sını çözebiliyor olsun. Demek ki öğrenci bu konuyu anlamış ama birkaç eksiği var. Ancak sorular usturuplu gelirse bu çocuk 20 de 20 de yapabilir.  Yani ben elime bir test alıp velisinin önüne geçip bakın 20 de 20 yaptık diyemem. Ama işte otomatik ödev sayesinde öğrenci sadece daha önceden yapamadığı sorulara bakma durumunda kalır.  Ve o sorular kendisine anlatılmıştır. Artık kendini gösterme zamanıdır. Bu noktadan sonra öğrencini performansı ortaya çıkar.  Örneğin yapamadığı 10 soru varsa ve bunların 7 sini çözebilmişse ben veliye öğrencinin bana geri dönüş oranı yüzde 70’tir diye bir cümle edebilirim. Bu da yaptığımız matematik özel dersinin işe yarayıp yaramadığını net olarak gösterir.


Tel: 0555 640 4511

özel ders facebook özel ders twitter